14. Pszinapszis Műhely

2010. 04.09
Megismerni önmagunkat, bölcsülni sokféleképpen lehet. Például, ha „elengedjük a fejünket”, lecsendesítjük a gondolatainkat, vagyis meditálunk. A Transztánc Rituálé azonban alkalmazkodva a ma emberének életmódjához is, pont az érzékek túlhalmozásával juttat el egy ilyen állapotba, a légzés, zene és tánc segítségével.
A Transztánc gyökerei a rituális transz-utazások, évezredek óta fontos részét alkotják az animisztikus és a keleti misztikus kultúráknak. A Transztánc újszerű megközelítésében egyesítjük ezeknek az ősi szertartásoknak gazdagságát néhány hatékony modern módszerrel. Eredményként hozzáférünk lényünk és az univerzum mélyebb rétegeihez, bepillantást nyerünk a valóság hétköznapi érzékelése mögött húzódó misztikus vagy másképp a tudattalan végtelen világához juthatunk el.
A TranszTánc egy olyan keret, amelyben a szándék, a légzés, a megváltozott érzékelés, a speciális hangok a zene és az ezek által indukált mozgás együttesen hozzák létre azt a tudatállapotot, amelyen keresztül, egy magasabb tudatossági szint érintődik meg, elősegítve ezzel (a fizikai állóképesség növekedése mellett ;-)) az érzelmi jól-létet.
A TranszTánc középpontjában a bennünket mozgató erők és a tudatalattihoz fűződő kapcsolatunk áll. Itt „eltűnünk”; szellemünkhöz válunk hasonlatossá, nehézségeink kevésbé kötnek, problémáinkat elengedhetjük, és megtalálhatjuk belső önvalónkat.
A TranszTánc esteket Wilbert Alix, a módszer kidolgozója által, nemzetközi szinten képzett TranceDance facilitátorok tartják.
http://www.pszinapszis.hu/14/programok/szakmai/muhely/muhely/transztanc.html

Itt feliratkozhatsz a Transztánc alkalmakról szóló hírlevélre

* kötelező megadni